چگونه برای شغل خود، مدل کسب و کار داشته باشیم؟

راه اندازی کسب و کار، گذشته از دانش و مهارت و توانایی حل یک مشکل و تولید خدمات یا محصول، باید به گونه ای باشد که بتوان برای آن یک مدل طراحی و پیشنهاد کرد. طراحی مدل کسب و کار برای یک شغل، بسیار حائز اهمیت است. داشتن مدل کسب و کار می­تواند تصویر بسیار واضح و روشنی از سوددهی شرکت و نحوه­ی دست یابی به اهداف کسب و کار باشد.

تعاریف مختلفی از مدل کسب و کار[1] ارائه شده است که همگی درست می­باشد.

 در تعریفی بیان شده است که مدل کسب و کار به معنای کلیاتی در انتخاب مشتریان، ترکیب منابع و رفتن در دل بازار کار و ایجاد ارزش و مطلوبیت برای مشتریان و بدست آوردن سود بسیار و تسخیر سود است. در این تعریف، به طور دقیق و واضح اجزای اصلی مدل کسب و کار بیان شده است. این اجزا می­توانند در نهایت به 3 پرسش اساسی پیرامون مدل کسب و کار که مربوط به ارزش آفرینی، بقای کسب و کار و درآمد زایی است پاسخ دهند.

اگر قصد راه اندازی کسب و کار و ایده­ی خود را دارید، باید مدل کسب و کار دقیقی بنویسید که بیانگر تمام جزئیات و اصول مدل کسب و کار باشد.

آقای استروالدر در کتاب “خلق مدل کسب و کار” می نویسد: مدل کسب و کار دارای 9 جزء اصلی است که اگر برای خلق یک مدل کسب و کار موفق، این 9 اصل دقیقا توضیح داده شود، می­توان آن را با بقیه به اشتراک گذاشت و ادعا کرد که مدل کسب و کار به خوبی نگارش شده است.

 9 جزء اصلی مدل کسب و کار، پیرامون مسائلی همچون، مشخص شدن تولید کننده و محصول، ارزش­های پیشنهادی، ارتباط با مشتریان، کانال­ها، جریان های درآمدزایی، منابع و فعالیت­های کلیدی­، ساختاربندی هزینه و شرکای تجاری می ­باشد.

اگر بتوانید این 9 جزء اصلی را برای کسب و کار خود به نحو احسن و با زبانی شیوا و ساده و قابل فهم بنویسید و توضیح دهید، در واقع یک مدل کسب و کار برای خود نوشته اید. لازم به ذکر است که نباید با زبان شخصی آن را بنویسید. این مدل باید با بقیه به اشتراک گذاشته شود. لذا نیاز است که با زبانی قابل فهم و مشترک بیان شود.


[1] business model

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.